ساعت اندیکاتور

ساعت اندازه گیری / ساعت شیطونکی

ساعت اندیکاتور ابزار اندازه‌گیری کوچکی است که از آن در دستگاه‌های مکانیکی مختلف و برای اندازه‌گیری انحراف بعُد معینی از یک قطعه مکانیکی استفاده می‌شود.
ساعت شیطانکی یکی از انواع ساعت های اندازه گیری است که برای هم راستا کردن یا الایمنت دو قطعه استفاده می شود و یا برای نصب شفت و یا کوپلینگ موتور مورد استفاده است و یا برای تراز کردن و سنجش اختلاف سطح دو قطعه.

انواع ساعت اندیکاتور
ساعت اندیکاتور دیجیتال نمایش اندازه از طریق نمایشگر دیجیتال انجام می شود.
ساعت اندیکاتور عقربه ای نمایش اندازه از طریق یه صفحه مدرج قابل خواندن است. در ساعت های اندازه گیری عقربه ای، عقربه نمایشگر از طریق چرخ دنده به حرکت در می آید و اندازه گیری را انجام می دهد.

Posted on