بروسکوپ

آندوسکوپ صنعتی/ ویدئوبروسکوپ

دوربین بازرسی داخلی.

بروسکوپ دستگاه های حرفه ای هستند که به شما امکان می دهند با لنزهای نوری قدرتمند و وضوح بالا به سادگی تمام حفره های عمیق اشیا ، پارتیشن ها ، مجاری ، کابل ها را مشاهده کنید.
آندوسکوپ پزشکی برای دیدن داخل بدن انسان و اندوسکوپ صنعتی برای دیدن داخل اشیا غیر قابل دسترس می باشد. مثل بازرسی از خطوط لوله ، مخازن ، تشخیص نشت ، انسداد یا نقص در حفره ها و….

از جمله ویژگی های خاص آندوسکوپ های صنعتی قابلیت تامین نور کافی و قابلیت چرخش دوربین می باشد.

بورسکوپ تشکیل شده از دوربین شلنگی و نمایشگر .

کاربردهای ویدئو بروسکوپ

داخل کانال های هوا ، لوله ها ، داکت ، داخل ماشین ها و موتورهای الکترونیکی و موتورهای دیزل بزرگ ، برطرف کننده عیوب سیم کشی ،  مشاهده و بازرسی جوش های داخل کپسول ها و سیلندر ها ، سیلندرها، تیوپ باندل، مخازن، مبدل ، توربین های بادی ،  تهویه مطبوع ، توربین های هواپیما، بدنه های هواپیما ،  بازرسی دریایی، کشتی سازی ،  راه آهن، مکانیک

Posted on