متر چرخ دار

نوعی متر که برای متراژ مسافت‌کاربرد دارد .
این ابزار دارای چرخی بزرگ و دسته‌ی بلندی است تا کاربر بتواند به‌راحتی از آن استفاده کند. همچنین برای کاهش فضای اشغال کننده‌ی این متر، دسته‌ی آن را به صورتی ساخته‌اند تا کاربر بتواند آن را تا کرده و متر را جمع‌ کند. این محصول دارای کانتر یا شمارنده‌یاست که مسافت را برحسب متر و سانتی‌متر  نمایش می‌دهد. هر زمان که کاربر بخواهد می‌تواند با استفاده از اهرم کوچک کنار شمارنده، مقدار نمایش را صفر کند. پایه‌ی مثلثی کنار چرخ برای ثابت ماندن متر درنظر گرفته شده است. این نوع متر در کارگاه‌های عمرانی و ساختمانی به کار می‌رود.
همچنین این ابزار برای تخمین طول کابل  و خطوط لوله مورد نیاز  کاربرد دارد.

Posted on