تراز لیزری سه بعدی

تراز لیزری سه خط

تراز لیزری 3 بعدی با دو خط لیزر در حالت عمودی و یک خط در حالت افقی به صورت دقیق‌تر برا تراز کردن سطوح مورد نظر کاربرد دارد.

Posted on