پمپ کف کش

پمپ  کف کش از انواع پمپ‌ شنار ، یک موتور الکتریکی دارند که با به‌حرکت درآوردن پمپ، سبب پمپاژ سیال تمیز و بدون آلودگی می‌شوند. پمپ کف کش، با توجه به آلیاژ بکار رفته در ساخت آن‌ها، قطر دهانه ورودی و تک‌فاز یا سه‌فاز بودن، در مصارف خانگی و کشاورزی استفاده می‌شوند.

پمپ  کف‌کش از دسته پمپ‌های سانتریفیوژ به حساب می‌آید.

Posted on