شیارزن

شیار زن دستگاهی است برای ایجاد شیار بر روی سطوح برای عبور تاسیسات

دستگاه‌ شیارزنی به صورت یک تیغه و دو تیغه در بازار عرضه می‌شوند. در نوع دو تیغه آن قابل تنظیم بوده و می‌توان اندازه خاصی را برای برش تنظیم کرد.

Posted on