بکس برقی

آچار برقی /  ایمپکت برقی

بوکس برقی یکی از انواع ابزار آلات بادی برای باز و بسته کردن پیچ و مهره.

Posted on