دریل ایمپکت

دریل ضربه زن ، دریل  ایمپکت درایو

نمونه پیشرفته دریل پیچ بند است.
در ایمپکت درایو ، هم‌زمان با عمل چرخش، ضربه های چکشی هم به پیچ وارد می شود.  چرخش موتور هم به صورت یکنواخت نیست و به صورت ضربه های ریز انجام می پذیرد. یعنی در گردش هم ضربه وجود دارد.

تفاوت دریل پیچ بند و دریل ایمپکت

Posted on