جدول بتتی

جدول یکی از پر استفاده ترین قطعات پیش ساخته بتنی است.اعلب برای مرز بندی بین دو محیط مجزا، عبور آب حاصل از بارندگی و محوطه سازی زمین های مختلف استفاده می گردد.

و در شهرسازی و زیبا سازی فضای شهری کاربرد بسیار دارد.

ملات جدول بتنی از اختلاط ماسه، سیمان، سنگدانه و آب تشکیل می گردد.

جدول بتنی به روش سنتی و روش پرسی ساخته می شود.

انواع جدول بتنی

جدول بتنی معمولی ، کانیو ، رفیوژ

Posted on