دستگاه جدول زن

دستگاه ساخت جدول بتنی.

دستگاه جدول زن دارای قابلیت تولید جداول بتنی با حداکثر ارتفاع 50 سانتی متر می باشد و در انواع 3 قالبه، 5 قالبه، 6 قالبه و 8 قالبه با حداکثر سطح قالب (126*50) سانتیمتر ارائه می گردد

انواع دستگاه جدول زن

دستگاه جدول زن دستی

دستگاه جدول زن نیمه اتوماتیک

دستگاه جدول زن اتوماتیک

 

انواع دستگاه جدول زن از لحاظ حرکتی

دستگاه جدول زن ثابت

دستگاه جدول زن متحرک

 

Posted on