دستگاه جدول زن نیمه اتوماتیک

دستگاه جدول زن هیدرولیک

از انواع دستگاه جدول زن جهت ویبره قالب از پرس هیدرولیکی استفاده می نماید و دارای ویبره دو طرفه و تابلو برقی ایمنی جهت کنترل فاز می باشد.

در انواع 6 قالبه و 7 قالبه می باشد. دستگاه جدول زن هیدرولیک در دو نوع دستگاه جدول زن هیدرولیک ثابت و دستگاه جدول زن هیدرولیک متحرک ارائه می گردد.

قابلیت تولید 1000 تا 1200 عدد جدول بتنی را در یک شیفت کاری دارد.

Posted on