دستگاه جدول زن اتوماتیک 

دستگاه جدول زن تخم گذار ، دستگاه جدول زن پرسی

از انواع دستگاه جدول زن جهت تولید انواع جداول بتنی نیاز به اپراتور به صورت مجزا ندارد و تمامی مراحل ساخت جدول بتنی به صورت اتوماتیک با نظارت یک اپراتور صورت می گیرد.

قابلیت تولید جدول از 4000 تا 5500 عدد را در یک شیفت کاری را دارد.

Posted on