دستگاه جدول زن متحرک

از انواع دستگاه جدول زن  که متحرک بوده و قابلیت حمل و جابه جایی به وسیله چرخ و یک الکتروموتور را داشته و دارای ظرفیت پرس 8 تا 10 تن می باشد.

Posted on