میراگر اصطکاکی پال

میراگر اصطکاکی پال

از انواع میراگر اصطکاکی است ساز و كار این سیستم ایجاد سطوح اصطكاك لغزشی در محل تقاطع بادبندهاست‌.

برای قاب‌های ساختمانی، این میراگر‌ها را می‌توان در بادبند‌های كششی ضربدری، قطری تك و شورن به كار برد‌.

این میراگر از چند سری ورقه‌های فولادی به گونه‌ای ساخته شده است كه دارای بیشترین سطح اصطكاك بوده و به وسیله‌ی بولت‌های فولادی پر مقاومت به یكدیگر بسته شده‌اند.

این میراگر‌ها در برابر بار باد، لغزش نمی‌كنند اما در تحریكات جدی لرزه‌ای، برای بار بهینه‌ای كه پیش از آن برای آن طراحی شده‌اند، پیش از آنكه اعضای سازه‌ای تسلیم شوند وارد عمل شده و سهم زیادی از انرژی زلزله را از بین می‌برند. این كار به سازه این امكان را می‌دهد كه به صورت الاستیك باقی مانده و تسلیم آن تا وقوع زلزله‌ی شدید تری به عقب بیافتد.

Posted on