میراگر اتصالات اصطکاکی

از انواع میراگر اصطکاکی است . میراگر اتصالات اصطکاکی از سیستم‌های رایج استهلاك در سازه است كه برای اتلاف انرژی از طریق اصطكاك ازاتصالات پیچ‌های لغزشی استفاده می‌كند. از این نوع اتصالات می‌توان به اتصالات پیچی لغزنده نام برد، كه خودبه اتصال لغزنده خطی و اتصال لغزنده دورانی تقسیم می‌شود.

 

Posted on