فیوز سازه ای

فیوز سازه‌ای مانند یک فیوز برق عمل می‌کنند. یعنی چنانچه فیوز برق تحت جریان غیرمجاز برق، قطع شده و بدین‌گونه از آسیب به سیم‌کشی و وسایل برقی مورداستفاده جلوگیری می‌کند،

فیوز سازه‌ای نیز در اثر بار غیر مجاز، خراب شده و از آسیب دیدن سایر اعضا سازه جلوگیری می‌کند.

در صورتی که یک عضو سازه‌ ای چنین رفتاری داشته باشد و بتواند در هنگام زلزله انرژی ورودی به سازه را مستهلک نماید، این رفتار سبب می‌شود که سایر بخش‌ های ساختمان مانند تیرها و ستون‌ها سالم باقی مانده و آسیب سازه ­ای جدی نبینند. امروزه در بسیاری از سازه‌ها، المان‌ هایی به عنوان فیوز سازه ­ای طراحی می‌شوند تا با خرابی این المان که با جذب انرژی زلزله همراه خواهد بود، سایر اعضای سازه‌ای آسیب جدی نبینند.

طراحی فیوز سازه‌ ای در سازه بر اساس ظرفیت است.

و طراحی بر اساس ظرفیت یعنی  اجزایی از سازه که شکل‌ پذیری بیش‌تری نسبت به سایر اعضا دارند را با نیروهای کمتری نسبت به نیروی زلزله طراحی ‌کنیم.

این کار بدان منظور انجام می‌شود که پس از وارد شدنِ نیروهای واقعی زلزله، اجزا حتماً وارد محدوده خمیری (پلاستیک) شوند تا بقیه اجزای سازه را از خطر تخریب کامل در امان نگه دارند.

فیوز سازه‌ای هم برای سازه‌های بتنی و هم برای سازه‌های فولادی قابل استفاده است.

انواع متداول فیوز سازه‌ای

مهاربند کمانش ناپذیر

مستهلک کننده‌ انرژی صفحه فولادی

پانل برشی

قاب‌ با مهاربند واگرا

تیر پیوند برشی قابل تعویض

تیر همبند دیوار برشی کوپله

 

Posted on