بادبند همگرا

مهاربند همگرا  (CBF)

از انواع بادبند است که اعضای مهاربندی در یک نقطه همگرا شده و با هم تلاقی دارند. این نقطه می­ تواند روی تیر روی ستون یا در صفحه قاب باشد. بسته به نقطه تلاقی بادبند ها نوع بادبند مشخص می­ شود

انواع مهاربند های همگرا

1-ضربدری (X-Bracing)

2-قطری (Diagonal Bracing)

3- شورون هشتی (Inverted V- Bracing)

4- شورون هفتی ( V- Bracing)

5-ترکیب شورون هفتی و هشتی (Split -X)

6- مهاربند زانویی (K – Bracing)

مزایا

سختی بالای سیستم

کنترل شدن تغییر مکان جانبی سازه تا حد زیاد به دلیل سختی بالا

معایب

ایجاد محدودیت ازنظر معماری برای ایجاد بازشو (در مهاربندهای نوع ضربدری و قطری)

قابلیت جذب و استهلاک کمتر انرژی زلزله نسبت به بادبند واگرا به دلیل شکل‌پذیری پایین‌تر

 

Posted on