پا ابزار

پای افزایش ارتفاع

ابزاری است که کاربر به پا کرده و قد او بلند میشود. این ابزار دسترسی به قسمت هایی از پروزه که در ارتفاع هستند را آسان می کند.

ابزار کاربردی برای انجام  کناف کاری، نازک کاری، رنگ کاری، برق کاری و…

در روش های سنتی برای افزایش ارتفاع برای انجام‌کار در ارتفاع  کاری ، از وسایل ابتدایی مانند بشکه، تخته یا نردبان استفاده می‌شد ،که طبیعتا خطرات خود را داشت.

پای افزایش ارتفاع  جایگزین انها شده و ، عامل مهمی در سرعت بخشی به پروژه و کیفیت انجام کارهای ساختمانی است.

این ابزار به گونه ای طراحی،شده  است که کاربر به راحتی می تواند ارتفاع مورد نیاز را تنطیم‌ و  تعادل خود را حفظ و براحتی حرکت کند.

در ساخت این ابزار از آلومینیوم سبک و با کیفیت استفاده شده است.

Posted on