ملات پاش

سیمان پاش ، شاتکریت دستی ، پلاستر زن دستی ، دستگاهی برای اجرای سیمانکاری و نازک کاری پروژه های ساختمانی و عمرانی می باشد.

ابزاری شببه پیستوله رنگ پاشی که بوسیله ان سیمان  و ملات را  می پاشند.

به گونه طراحی شده که در زمان اجرای بر روی سقف یا دیوار ریزش ملات اصلا رخ نمی دهد.

این ابزار متشکل از ملاقه با چهار خروجی ملات ، شیر فشاری و اتصال لوله می باشد. این ابزار از طریق شلنگ باد به یک کمپرسور  متصل می شود.

انواع ملات پاش

ملات‌پاش سقفی

ملات پاش دیواری

 

Posted on