کتیبه

از اصطلاحات معماری سنتی ایران ،کتیبه نوشته هایی به فارسی یا عربی با شیوه های گوناگون خط نویسی که بر روی سنگ ، آجر ، گچ کاشی در پاره ای از کاخها ، مسجد ها ، حسینیه ها ، زیارتگاها، و …..وجود دارد و بر اساس،جنس آن به کتیبه سنگی سنگ نوشته کتیبه آجری ، کتیبه گچی ، کتیبه گلی و سفالی و …نامیده می شود .

Posted on