دستگاه جوش فورجینگ

دستگاهی است با قابلیت ایجاد فشار گاز، که امکان جوش سر به سر میلگرد استاندارد را تحت حرارت حاصل از فشار بالای گاز فراهم می سازد.

دستگاه جوشکاری فورجینگ متشکل از پمپ تحت فشار هیدرولیکی، شیلنگ مخصوص، مشعل و مانومتر فشار گاز می باشد.

Posted on