متابو

برند متابو تولید کننده ابزار الات می باشد.

متابو و متابو HPT یکسان نیستند. محصولات متابو HPT متعلق به بخش های نیمه حرفه ای و آماتور هستند.

Posted on