دستگاه جوش گل میخ زن

دستگاه گل میخ زن عرشه فولادی دستگاهی است که جهت اتصال گل میخ و عرشه فولادی مورد استفاده قرار می گیرد. این دستگاه با بهره گیری از جریان القایی قادر به ایجاد جریان تا 2000 آمپر است.

انبر دستگاه گل میخزن به صورت انبر تفنگی می باشد که با قرارگیری گل میخ در انبر تفنگی مخصوص ، جریان القایی در یک لحظه گل میخ را بدون نیاز به الکترود به عرشه فولادی اتصال می دهد. این روش فورج گرم نیز نام دارد

 

Posted on