فورج

آهنگری پرس‌کاری

فورج یکی از تکنیک‌های آهنگری شکل دهی به فلزات با استفاده از نیروی فشاری است.

امروزه این فرآیند با ابزارهای چکش کاری برقی، هیدرولیک یا بادی انجام می‌شود.

در عملیات فورج عمل کوبیدن باعث شکل‌دهی فلزات بدون آسیب به جریان ذرات می‌شود و به همین دلیل فلز استحکام خود را حفظ می‌کند. این جریان منحصربه‌فرد ذرات از نقص‌ها و ایجاد منافذ در کالای تولیدی جلوگیری می‌کند. از مزایای دیگر فورج هزینه‌های نسبتا کمتر آن در فرآیند تولید بوده و محصولات با سرعت بالاتر و نقص کمتری تولید می‌شود.

انواع روش‌های فورج

فورج سرد

فورج گرم

 

Posted on