حفاری پرکاشن

حفاری ضربه ای

(Percussion Drilling)

از روش های گمانه زنی است. حفاری پرکاشن همان طور که از نام آن مشخص است، با استفاده از ضربه زدن ، سطح خاک و سنگ ها شکافته می شود.

در اثر اصابت ضربه های پی در پی، سطح خاک و سنگ کاملا نرم می شود.

با استفاده از دستگاه خاصی به نام گل کش، باید خاک و سنگ های خرد شده را خارج کرد تا امکان حفاری بیشتر فراهم شود.

اصول کار سیستم های ضربه ای خردکردن سنگهاست که بوسیله ترپان انجام می گیرد. مته ها بطور منظم از ارتفاع ثابتی روی سنگ فرود می آیند. دستگاه مجهز به یک خرک چهار قطبی و یا یک دکل است که مته های حفاری با یک قرقره برگشت دهنده روی آن آویزان می گردند.این دکلها به صورت دائمی در پشت یک کامیون نیز می توانند ثابت شده باشند.

عمیق ترین چاه با روش ضربه ای در ایالت نیویورک توسط شرکت گاز طبیعی ایالت نیویورک از سال ۱۹۴۸ تا ۱۹۵۳ و با عمق 3397 متر ( ۱۱۱۴۵ فوت) حفر گردیده بود که به نفت نرسید.

 

 

Posted on