حفاری چکشی

Hammer Drilling

چالزنی ضربه ای چرخشی

حفاری چکشی نوع پیشرفته حفاری پرکاشن است. اساس چالزنی در این دستگاه ها بر پایه چرخش و همزمان ضربه ای است که یک قطعه فولادی به نام پیستون به میله چال زنی وارد می کند. نیروی لازم با سیستم پنوماتیک یا هیدرولیک و یا هردو تامین میشود.

انواع حفاری چکشی

حفاری چکش پائین

حفاری چکش بالا

 

Posted on