جامبو دریل

جامبو دریل

جامبو دریل ها معمولاً در حفاری  تونل و معادن زیرزمینی مورد استفاده قرار می‌گیرد. یکی از ویژگی‌های اصلی این ماشین‌های بزرگ, سرعت آن‌ها است.

حفره‌های ایجاد شده توسط این دستگاه پر از مواد منفجره می شود و سنگ‌ها به وسیله عملیات انفجار متلاشی میگردد.

قطعات سنگ توسط دستگاه‌های حمل و نقل از تونل خارج می‌شوند.

Posted on