حفاری ژئوتکنیک ماشینی

حفاری ژئوتکنیک ماشینی یا حفاری با دستگاه ، نوعی از حفاری زمین است که گمانه زنی توسط دستگاه ، حفاری شده و قابلیت آن را دارد که برای حفاری های عمیق مورد استفاده قرار گیرد.

برای  حفاری بیش از ۳۰ متر ، از حفاری ژئوتکنیک ماشینی استفاده میشود .

انواع روش‌ های حفاری ژئوتکنیک ماشینی

روش‌ های حفاری ژئوتکنیک ماشینی برای شرایط مختلفی از خاک و سنگ مناسب هستند. بنابراین در هر پروژه بیش از یک روش نیز ممکن است مورد نیاز باشد.

حفاری  واشبورینگ

حفاری پرکاشن

حفاری روتاری

حفاری  اوگر

حفاری وایر لاین

 

 

 

 

Posted on