حفاری چکش بالا

(Top Hammer)

از انواع حفاری چکشی است.در حفاری چکش بالا سیستم ضربه زن (چکش) که به صورت هیدرولیک یا پنوماتیک عمل ضربه و دوران را تامین می نماید در بالای چال قرار گرفته و توسط آداپتور ته مته و میله چالزنی به سر مته منتقل می شوند.

در این روش وجود رادها بین ضربه زن (چکش) و سرمته باعث اتلاف انرژی در حین حفاری گردیده و با افزایش عمق ، علاوه بر کاهش سرعت حفاری امکان انحراف چال و همچنین خطر گیر افتادن سرمته و رادها در چال وجود دارد.

سیستم چکش بالا در حفاری های قطر بالا دارای محدودیت می باشد. و به دلیل سرعت نفوذ مناسب به عنوان یکی از سیستم های پر طرفدار در حفاری های با قطر پایین مطرح می باشد.

Posted on