دستگاه کف ساب

دستگاه بتن ساب / دستگاه کف ساب بتن و موزائیک و سنگ

ابزاری برای انجام عملیات کف سابی رفع ناترازی سنگ بتن و موزائیک  کف ساختمان ، برداشت لایه ای نازک از چرک و آلودگی، نظافت مصالح ریخته شده در کف، رفع آسیب سطحی سطوح و ایجاد سطحی براق .

لقمه هایی روی دیسک چرخنده دستگاه نصب می گردد که با چرخش بر روی سنگ آنرا می سابد.درجه زبری لقمه ها متفاوت است و انتخاب لقمه ها  بستگی به نوع سنگ مورد نظر دارد. انتخاب نوع و درجه لقمه و کیفیت آن در نتیجه نهائی کف سابی بسیار موثر است.

کف سابی با دستگاه سه فاز و تک فاز انجام می شود و کفسابی با دستگاه سه فاز  سریعتر ارزانتر و با کیفیت تر است.

انواع دستگاه کف ساب

دستگاه کف ساب دستی

دستگاه کف ساب موتوری

دستگاه کف ساب نفر بر

 

Posted on