کف ساب دستی

دستگاه کف ساب دستی از انواع دستگاه کف سابی است.

انجام عملیات کف سابی برای سطوح کوچک مثل پله ها و دیوار ها ، نقاط گوشه ای و غیر قابل دسترس که در واقع دستگاه فرز دستی با پد های مخصوص برای ساب زنی می باشد.

به دلیل طراحی کوچک و وزن سبک اغلب در پروژه هایی که فضای کاربری کوچک تری دارند استفاده می شود. و عملیات ساب زنی توسط کف ساب با قطر عملیاتی 5 تا  20 سانتی متر انجام می شود.

Posted on