آزمایش خمش سرد میلگرد

آزمایش خمش سرد میلگرد / آزمایش تا شدگی میلگرد

از انواع آزمایش خمش میلگرد ازمایش خمش سرد را بر روی میلگرد های با قطر حداقل ۲۵۰ میلی متری که به صورت مستقیم از خط تولید به دست می آید و هیچ عملیات مکانیکی بر روی آن ها اعمال نشده باشد، انجام می دهند.

آزمایش تاشدگی
برای انجام این آزمایش ابتدا میلگرد را به اندازه 45 درجه خم می‌کنند. سپس در آب با دمای بالا یا جوش قرار می‌دهند. پس از آن به میزان 5/22 درجه خم مورد نظر را باز می‌کنند. درصورتی‌که مشکلی در میلگرد تست شده اتفاق نیفتد، میلگرد تایید می‌شود.

 

Posted on