دستگاه رزوه زن میلگرد

  • دستگاه رزوه زن میلگرد ، جهت رزوه زدن میلگرد برای عملیات کوپلینگ میلگرد مورد استفاده قرار میگیرد.

 

 

Posted on