میانقاب

دیوارها یی ، که به عنوان پرکننده ها درون قاب های فلزی و یا بتنی به کار می روند.

قاب بتنی یا فولادی که با دیوار آجر یا بتنی پر شود، سیستم قاب و میانقاب به وجود می آید.

میانقاب از روش‌های آسان مقاوم سازی ساختمان می‌ باشد.

استفاده از میان قاب‌ در ساختمان‌ها باعث شده است استقامت سازه در برابر نیروهای جانبی افزایش یابد.

 

Posted on