استیلن

اتین

استیلن  به عنوان ساده ترین آلکین، گازی بی رنگ، بی بو و بسیار قابل اشتعال که هنگام تراکم حالت منفجره دارد.

بسیار فرار است و لذا به محض تماس با گاز اکسیژن به شدت مشتعل می شود.

گاز استیلن دارای بالاترین نقطه اشتعال در میان هیدروکربن ها است، به همین علت از استیلن در جوشکاری استفاده می شود.

سنتز استیلن

استیلن از اختلاط آب با کاربید کلسیم تولید می شود. این واکنش بسیار گرمازا است و هیدروکسید کلسیم به عنوان محصول جانبی به دست می آید.

همچنین اتین از سوختن ناقص متان با اکسیژن و یا از کراکینگ هیدروکربن ها نیز به دست می آید.

 

کاربرد استیلن

استیلن در سنتز مواد شیمیایی، جوشکاری، برشکاری، کربنیزه کردن فولاد، تولید اکسی استیلن، ساخت پلاستیک و مشتقات اسید اکریلیک و همچنین ساخت چراغ های قابل حمل برای غواصان و معدنچیان استفاده می شود.

از پلیمریزاسیون استیلن با کاتالیزورهای زیگلر-ناتا فیلم های پلی استیلنی به دست می آید که کاربردهای فراوانی در صنعت دارد.

Posted on