رنگ آکرلیک

رنگ اکریلیک رنگی شیمیایی در انواع رنگ امیزی و نقاشی مورد استفاده قرار گرفته‌است. رزینهای آکریلیک به دو دسته پایه حلال نفتی و حلال آب تقسیم میشوند. خصوصاً آن دسته که به آسانی در آب حل می‌شود، زود خشک می‌شود و سطحی سخت و آسیب ناپذیر به وجود می‌آورد.

 

Posted on