دستگاه سنگبری

دستگاه برش سنگ کارگاهی

دستگاه سنگبری کارگاهی دستگاهی است که جهت برش سنگ در پروژه های ساختمانی  مورد استفاده قرار می گیرد. این دستگاه می تواند با انجام برش های دقیق و تحت زاویه ابعاد مختلف سنگ را به درستی و با دقت قابل قبول با حداقل پرتی مصالح برش دهد.

دستگاه برش سنگ کارگاهی  دارای میز گونیا ومحافظ تیغه بوده و لینر گاید و دارای قابلیت برش فارسی (تحت زاویه) می باشد.

انواع دستگاه سنگبری به لحاظ موقعیت قرار گیری

دستگاه سنگبری ثابت

دستگاه سنگبری متحرک

انواع دستگاه سنگبری به لحاظ حرکت تیغه

دستگاه سنگبری دستی

دستگاه سنگبری  نیمه اتومات

 

 

Posted on