دستگاه سنگبری اتوماتیک

دستگاه سنگبری کارگاهی اتومات

از انواع دستگاه سنگ بری کارگاهی است .دستگاه برش سنگ کارگاهی اتوماتیک دارای فک متحرک گیربکسی می باشد که موتور و تیغه و محافظ تیغه روی آن سوار است. و بصورت اتوماتیک عمیلیات برش سنگ را انجام میدهد.

Posted on