دستگاه سنگبری متحرک

دستگاه سنگبری کارگاهی متحرک

از انواع دستگاه سنگبری کارگاهی که  دارای وزن کمتر نسبت به دستگاه سنگبری ثابت بوده و قابلیت حمل و جابه جایی آسان در کارگاه را دارد.

اعلب دستگاه سنگبری کارگاهی دستی و نیمه اتومات  از نوع متحرک میباشد.

 

 

 

 

 

 

Posted on