هندا

Honda

برند هوندا یکی از بزرگترین تولیدکنندگان موتورهای کوچک و بزرگ و چند منظوره در جهان است.

و تجهیزات و ابزار الات موتوری نیز تولید میکند.

موتور های شرکت هوندا در صنایع مختلف و همچنین ماشین الات ساختمانی مورد استفاده قرار می گیرد. موتور تولید شده در شرکت هوندا جزء موتورهای کم صدا به شمار می رود

Posted on