پانچ متال

متال پانچ / Punch Metal

پنل فلزی طرح دار که با استفاده از دستگاه پانچ  متال و یا  لیزر برش cnc ، طرح خاصی را روی سطح فلزات ایجاد می کنند.

برای نمای خارجی و داخلی کاربرد دارد.

ساختمان چهارسو در تهران یک نمونه از اجرای پانچ متال می باشد.

Posted on