لوله خم‌کن دستی

از انواع لوله خم‌کن . عملیات خمکاری در این لوله کاملا دستی بوده و نیروی لازم جهت خمکاری کاملا وابسته به نیروی اپراتور است و  فقط می توان لوله هایی با ضخامت کم را خمکاری کرد.

اتواع لوله خم کن دستی به لحاظ مکانیسم

لوله خم‌کن دستی هیدرولیک

لوله خم کن دستی مکانیکی

 

انواع لوله خم کن دستی مکانیکی

فنر لوله خم کن

لوله خم کن دستی معمولی

لوله خم کن دستی جغجغه ای

لوله خم‌ کن دستی هیدرولیک

 

لوله خم کن دستی رومیزی

 

 

Posted on