لوله خم کن هیدرولیک دستی

از انواع لوله خم‌کن هیدرولیک . لوله خم کن هیدرولیک دستی با استفاده از علمیات تلمبه زنی  دستی جک هیدرولیک به سمت جلو حرکت کرده و با فشار به راس زاویه، عملیات خم لوله انجام می شود.

 

 

Posted on