لوله خم کن مکانبکی برقی

از انواع لوله خم کن مکانیکی  است . لوله خم کن مکانیکی برقی با استفاده از نیروی برق و به کمک یک بازوی بلند و  میتوان لوله های با قطر و ضخامت کم را خم کرد. عموما برای فلزات نرم مانند مس و استیل کاربرد دارد.

 

 

Posted on