لوله خم‌ کن مکانیکی

از انواع لوله خم کن  است . لوله خم‌ کن مکانیکی  با استفاده  از یک بازوی بلند و قالب ثابت و متحرک میتوان لوله های با قطر و ضخامت کم را خم کرد. عموما برای فلزات نرم مانند مس و استیل کاربرد دارد. ایجاد چروک در نواحی خم به دلیل حرکت غیر یکنواخت دست در لوله خم کن مکانیکی اجتناب ناپذیر است.

اجزای  لوله خم کن مکانیکی

قالب ثابت ، قالب متحرک ، اهرم یا بازو ، پایه

انواع لوله خم‌کن مکانیکی

لوله خم‌ کن مکانیکی دستی

لوله خم کن مکانیکی برقی

 

Posted on