فورجینگ میلگرد

وصله جوشی / فورجینگ میلگرد / Gas pressure welding of rebar

از انواع وصله جوشی ، اتصال میلگرد ها به روش جوشکاری فورجینگ.

ابزار جوشکاری فورجینگ :

 • گیره نگهدارنده میلگرد
  برای اینکه بتوان میلگردها را در یک راستا قرار داد ، در این روش دو سر آرماتور باید به طور دقیق در این گیره های مخصوص قرار گیرند.
  این گیره دارای دو فک متحرک و ثابت است که دو سر میلگردهای اتصال را نگه می دارد. در قسمت انتهایی فک متحرک، سیلندر فشاری قرار گرفته است و به یک سر میلگرد اتصال فشار وارد می‎ شود. بدین ترتیب دو میلگرد به هم نزدیک و فشرده می شوند.
 • سیستم حرارت دهی
  شامل : شیرهای یک طرفه ، لوله اختلاط و حلقه آتش که به شکل دایره پیرامون میلگردها قرار خواهد گرفت.
 • پمپ هیدرولیکی
  با فشاری که به میلگردهای خمیری وارد می‌کند، دو آرماتور به یکدیگر وصله خواهند شد

روش اجرا جوشکاری فورجینگ :

با استفاده از سیستم حرارت دهی و مشعل، حرارت لازم برای خمیری کردن میلگردها مهیا خواهد شد.

به وسیله حرارتی که از طریق مشعل حاصل از گاز اکسیژن و استیلن ایجاد می ‎شود، سر میلگردها به حالت خمیری تبدیل می شوند. دو سر آرماتورها نباید به مرحله ذوب کامل برسد.

پس از اینکه به وسیله حرارت، میلگردها به حالت خمیری تغییر شکل پیدا کردند، با استفاده از  گیره و پمپ ، به آنها نیرو وارد خواهد شد و آنها را به هم نزدیک و فشرده می کند.

نکات مهم در اجرا جوش سر به سر میلگرد

 • در هنگام اجرای جوش فورجینگ محل جوش باید عاری از هرگونه ناخالصی باشد. ناخالصی‌های زردرنگی که ممکن است در طی جوشکاری ایجاد شوند، استحکام جوش را کاهش خواهند داد.
 • جهت ایجاد حرارت یکنواخت، لازم است شعله کاملا عمود بر آرماتورها قرار گرفته و میلگردها باید در مرکز شعله قرار داشته باشند.
 • در اجرای جوش فورجینگ حرارت دادن به میلگردها باید تا زمانی که نقطه مورد نظر و اطراف آن به حالت خمیری و سرخ تبدیل شود، ادامه داشته باشد.
 • مقدار فشار وارده توسط پمپ هم باید به اندازه ای باشد که قطر محل جوش به حدود ۱٫۴ برابر قطر اولیه آرماتور برسد.
 • هرگز روی محل جوش، برای زودتر خنک شدن، نباید آب ریخت . آب باعث ترد شدن فولاد و تغییر ساختار مولکولی آن می شود و در نهایت باعث ایجاد ترک در فولاد در محل جوش خورده می گردد.
 • پس از انجام جوشکاری، از قسمت قطورتر یعنی درز جوش تا قطر اصلی میلگرد، شیبی ملایم باید ایجاد شود که نشانگر کیفیت مناسب اتصال خواهد بود. در غیر اینصورت، یعنی در صورت ایجاد شدن پله در میلگرد، دلیل آن تنظیم نبودن فشار پمپ و یا حرارت بیش از حد مشعل خواهد بود.
 • برای اطمینان از کیفیت جوش‌ها باید آزمایش صورت گیرد.

آزمایش کیفیت جوش

برای اطمینان از صحت کار ، میتوان کیفیت جوش را مورد آزمایش قرار دادو بعد اتصال را روی آرماتورهای اصلی اجرا نمود.

 • بررسی چشمی
  به علت عدم امکان انجام تستهای غیر مخرب مثل اولتراسونیک روی اتصال های ایجاد شده، به صورت چشمی باید اتصالها بررسی شوند که تا حدودی از کیفیت جوش فورجینگ مطلع شویم.
 • تست خمش
  یکی از روشهای ساده کنترل کیفیت جوش آرماتورها با امکان اجرا درون کارگاه توسط دستگاه خم هیدرولیک است.
  می توان چند نمونه تهیه و توسط جک، آنها را از محل جوش تا ۹۰ درجه خم نمود. عدم بروز ترک و یا شکستگی در محل جوش بیانگر صحت اتصال می باشد.
 • در تست کشش
  می توان چند نمونه برای انجام تست کشش به آزمایشگاه ارسال کرد ، محل گسیختگی باید خارج از ناحیه حرارت دیده باشد.

کاربردهای جوشکاری فورجینگ

از مهم ترین کاربردهای جوشکاری فورجینگ :

 • جوشکاری ضایعات و پرتی‎های میلگرد و آرماتور و استفاده مجدد از آنها
 • اتصال آرماتورها در تمامی المانهای بتنی نظیر ستونها، تیرها، فونداسیونها، دیوارهای برشی و شمع‎ها
 • وصله مقاطعی که آرماتورهای آن قطع شده
Posted on