منتورینگ

Mentoring
هدایتگری . راهنمایی و مشاوره دادن در یک زمینه تخصصی می‌باشد.
یک رابطه حرفه‌ای ،که طی آن یک شخص حرفه‌ای ( منتور )  راهنمایی و کمک  می‌کند افراد دیگر بتوانند دانش خودشان را در یک زمینه تخصصی افزایش دهند.
منتور (Mentor) کسی است که دانش خود را با فردی که تجربهٔ کمتری دارا است به اشتراک می‌گذارد.
مِنتی (Mentee) همان فردی است که نیازمند راهنمایی‌ها، دستورالعمل‌ها و توصیه‌های منتور است.

مجموعه های تخصصی و حرفه ای برای تازه‌واردها برنامه‌های منتورینگ در نظر می‌گیرند، تا افراد جدید در کوتاه‌ترین زمان ممکن با ارزش‌های سازمان آشنا شده و در همان راستا گام بردارند.

Posted on