بلوک سیمانی دو جداره

بلوک سیمانی مجوف با دو جداره که میان انها خالی است.

بلوک سیمانی 2 جداره مناسب تیغه های داخلی ، دیوار پشت بام و پارکینگ و..

Posted on