بلوک سیمانی فوم دار

نوعی بلوک سیمانی که در فضای خالی آن از ورق پلی استایرن به منظور عایق صدا و حرارت استفاده میشود.

بلوک سیمانی فوم دار مناسب دیوارهای مشترک بین واحد ها و دیوار های پیرامونی است .

بلوک سیمانی دو جداره و بلوک سیمانی سه جداره برای تولید این نوع بلوک استفاده میشود.

Posted on