برقو زن

برقو ابزاری است که برای گرد صیقل دادن و یا بزرگ کردن سوراخ ایجاد شده با مته به کار می‌رود.

چرا که سوراخ‌هایی که مته ایجاد می‌کند صاف و یک دست نیست.

انواع برقو

برقو ماشینی

برقو دستی

برقو در لوله کشی  برای تراشیدن زائده های اضافی داخل لوله که در اثر بریدن با لوله بر روی سطح داخلی لوله باقی میماند بکار میرود.

Posted on